CAJA RURAL DE NAVARRA

   Euskera
  Bilatzailea
    Hágase cliente  

  Hagase Cliente

  Non gaude?
    Redes Sociales CR de Navarra  

  logo te escuchamos


  FacebookBlogtwitter

    Etxebizitza Kontua  

  1/6

  Zenbaki hau produktuaren arriskuaren adierazlea da; 1/6 arrisku txikienaren adierazlea da, eta 6/6, berriz, arrisku handienarena.
  Nafarroako Rural Kutxa atxikia dago Kreditu Entitateetako Gordailuak Bermatzeko Funtsari. Funtsak 100.000 eurora bitarteko diru gordailuak bermatzen ditu, titular bakoitzeko.

   

  Etorkizuneko zure etxebizitzarako aurrezteko formularik onena:

  • Errenta Aitorpenean kenkari fiskal handiak ditu.
  • ez du mantentze nahiz administrazio gastu edo komisiorik.
  • erosoa da, uneoro jarri nahi duzun zenbatekoa aukeratzen duzulako, konpromisorik gabe.
  • goranzko errentagarritasuna du, lehenengo eurotik hasita, aurrezten laguntzeko. Galdetu zeure bulegoan.

  Argibide Gehiago

  Zer epe dago aurrezkiak nire etxebizitzara bideratzeko?:
  zergak ordaintzen diren lurraldearen arabera.

  • Nafarroan: 10 urte, kontua eratu zen urtearen bukaeratik aurrera..
  • Euskal Autonomia Erkidegoan: 6 urte, kontua eratu zen datatik. 

  Zenbatekoa da nire kenkaria?:
  zergak ordaintzen diren lurraldearen arabera.

  • Nafarroan: 2013ko urtarrilaren 1az geroztik eta 2015eko abenduaren 31ra bitarte egindako ekarpenetarako, ez du axola noiz ireki den kontua, eta honako portzentaje hauek kendu ahal izango dira:urtean egindako ekarpenen % 15, eta kenkari-oinarria gehienez 7.000 € izango da (15.000 € aitorpen bateratuetan).
   % 15 oro har, eta horrek gehienez ere 1.050 €-ko kenkaria eragingo du banakako aitorpenetan.
   % 18, seme-alaba 1 edo 2 dituzten familietan.
   % 30, 3 seme-alaba edo gehiago dituzten familietan.
   Kenkari hau bakarrik aplikatu daiteke 20.000 €-tik beherako zerga-oinarria dutenentzat (40.000 € aitorpen bateratuetan) edo 22.000 €, familia ugariak badira (44.000 € aitorpen bateratuetan).
  • Ez dute kenkaririk 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako ekarpenek.
    
  • Euskal Autonomia Erkidegoan:
   Urte osoan egindako ekarpenen % 18, etakenkari-oinarria gehienez8.500 € izango da, hau da, horrek gehienez 1.530 €-ko kenkaria eragiten du urtean. Muga horiek aplikatzen dira hala banakako aitorpenentzat nola aitorpen bateratuentzat.
  • Gainerako Erkidegoetan: ez dago kezkari fiskalik.

  Zer baldintza bete behar dira?:
  Etxebizitza Kontuan aurrezten den zenbateko guztia ohiko etxebizitza 1. aldiz erosteko erabili behar da (ohiko etxebizitza EAEn).

   

   

   

    Kenkarien Simulatzailea  
  Kalkulatu zure Etxebizitza Kontuaren zerga-aurrezpena.
  Zergak zein lurraldetan ordaintzen diren
  Urtean egindako ekarpena( € )
  Seme-alaba kopurua
   
  Zergadunaren adina
  Botón Calcula mi deducción
  PFEZren kuotaren kenkaria(€-tan)

   

  Imagen de relleno