CAJA RURAL DE NAVARRA

   Español
  Bilatzailea
    Hágase cliente  

  Hagase Cliente

  Non gaude? Bulegoen eta kutxazainen bilatzailea
    Redes Sociales CR de Navarra  

  logo te escuchamos


  FacebookBlogtwitter

  Tablón de anuncios >
    Iragarki-taula  

  enlace Tarifa Orokorreko foiletoa

  enlace Finantza-tresnak zaintzeko eta administratzeko kontratu eredua

  enlace Kapital zuriketen kontrako prebentzioa

  enlace Zorpekoetan eta gainditu tazituetan dauden interes tasak eta komisioak, gordailu- eta kreditu-kontuetan

  enlace Pertsona fisikoek gehien egiten dituzten eragiketetako komisio eta tasen inguruko informazioa

  enlace Finantza Tresnei eta Merkatuei buruzko Europako Zuzentaraua (MiFID)

  enlace PRIIPS

  enlace Informazio foiletoa: balore merkatuaren eragiketetan eta zerbitzuetan indarrean dauden gehienezko tarifak

  enlace Hipoteka Mailegua eskuratzeko Españako Bankuaren Gida

  enlace Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko jardunbide egokien kodea

  enlace Araudia Banku Eragiketen Gardentasunaz eta bezeroak babesteaz.

  enlace Oinarrizko informazioa FATCA akordioari buruz (Foreign Account Tax Compliance Act)

  enlace Informazioa CRSRuralvia akordioaz (Common Reporting Standard)

  enlace Gordailuak Bermatzeko Funtsa:

  enlace Merkataritza: Deskontu eta truke Tasak

  enlace Balioen gaineko araudia

  enlace Ordainketa-eragiketei aplikagarriak zaizkien balorazio-datak

  enlace Zorroen Kudeaketa Diskrezionaleko kontratu eredua

  enlace AEATeren baimena bezeroei eragiketak fakturatzeari buruz

  enlace Bezeroari Arreta egiteko Zerbitzuaren Funtzionamenduaren Araudia

  Entitate honek Bezeroari Arreta egiteko Zerbitzu bat dauka eskura. Honatx posta-helbidea: Foruen plaza 1, 31003. Iruña. Honatx helbide elektronikoa: atencioncliente.crnavarra@cajarural.com

  enlace Kontsumitzaileak babesteko zoru-klausulei buruzko premiazko neurrien informazioa, 1/2017 Errege Lege Dekretuaren xedapenen arabera

  enlace Zuzendaritza eta langileen zuzenbide kodea

  enlace PSD2