Indicador de riesgo de planes de pensiones y epsv

Gure pentsio-planen arrisku-maila 2 eta 6 artekoa da. Adierazle horrek pentsio-planaren arriskua neurtzen du, eta datu historikoen arabera kalkulatzen da; halere, gerta daiteke datu horiek planaren etorkizuneko arrisku-profilaren adierazle fidagarri bat ez eratzea.  Horrez gain, ezin da bermatu aipatutako kategoria aldatuko ez denik, eta denborarekin alda daiteke. Gure pentsio-planen arrisku-mailari buruzko informazioa kontsultatu dezakezu hemen:  www.segurosrga.es.

Icono de llaveIcono de llave Prestazioa kobratu edo erreskate-eskubidea erabil daiteke, soilik pentsio-planen eta -funtsen araudian jasotako salbuespenezko likidezia-kasu edo -kontingentziaren bat gertatzen bada.

Icono de llaveIcono de llave Mobilizazio-eskubideen, prestazioen eta salbuespenezko likidezia-kasuen balioa pentsio-funtsaren aktiboen merkatuko balioen menpe dago, eta galera garrantzitsuak izan ditzake.