1/6

Zenbaki horrek produktuaren arriskua adierazten du; hala, 1/6k arrisku txikiena adierazten du, eta 6/6k, arrisku handiena.

Erakundea Kreditu Erakundeen Espainiako Gordailuen Berme Funtsari atxikita dago. Funtsak gordailuak bermatzen ditu dirutan; hain zuzen, 100.000 eurora arte, titular eta erakunde bakoitzeko.

 
Arrisku-adierazleak En Marcha Libretari bakarrik egiten dio erreferentzia.