On

Nafarroako Rural Kutxan gauzei bere nominaz deitzea gustatzen zaigu. Nomina “izena” latinezko errotik dator. Esanahi horrek bat egiten du gure balio nagusietako batekin: gauzei bere izenez deitzea. Itzulingururik gabe.

Título buscador

Nomina Programa

Segmento url
Nombre url
Nomina Programa