• Nafarroako Rural Kutxa

    Balioen Gaineko Araudia

    Fondo verde con tramados amarillo

878/2015 Errege Dekretutik eratorrita, Balioen Erregistroa, Konpentsazioa eta Likidazioa Erreformatu da, eta horren ondorioz, finantza-tresnen zaintza eta administrazio kontratuaren titularrei jakinarazten diegu 2016ko apirilaren 27tik aurrera BME Clearing S.A. Erregelamendua aplikatu beharko zaiela, bai eta Balioak Konpentsatu, Likidatu eta Erregistratzeko Sistema arautzen duten gainerako arauak ere. Hona hemen horiek oro zure eskura: