• Nafarroako Rural Kutxa

    PRIIPS

    Fondo verde con tramados amarillo

2018ko urtarrilaren 1ean, 2014ko azaroaren 26ko 1286/2014 Erregelamendua sartu zen indarrean, txikizkako inbertsio lotuetako produktuei nahiz aseguruetan oinarrituriko inbertsio-produktuei dagozkien Funtsezko Datuen agiriei buruzkoa.

Arauaren helburua da txikizkako inbertitzaileak inbertsio-erabaki informatua hartzea, behin Funtsezko Datuen agiria jaso ondoren.

Hona hemen Entitatean indarrean dauden KID-ak.