LEASING & RENTING GOMENDATZAILEA

Aukerarik onena aukeratzea aholkatzen dizugu

Loading...

Lehenik eta behin, zuri buruz gehiago jakin nahi genuke. Zera zara:

Partikularra

Autonomoa

Enpresa

 • Gris oscuro
 • Ohiko galderak:

  Zer mantentze-zerbitzu sartzen dira renting-kontratu batean?

  Hona hemen rentingean sartu ohi diren zerbitzuak:

  • Ibilgailuaren kudeaketa osoa: erosketa, matrikulazioa, entrega, mantentzea eta kontratua amaitzean jasotzea.
  • Zergen kudeaketa eta ordainketa: matrikulazioa, zirkulazioa, etab.
  • Asegurua kontratatzea, hainbat modalitatetan (arrisku orotakoa, hirugarrenentzakoa, lapurretakoa, frankiziarekin, hura gabe...).
  • Laguntza errepidean,  nazional edota nazioartekoan, 0 kilometrotik edo kilometro-puntu jakin batetik.
  • Ibilgailuaren mantentze osoa, piezak eta eskulana barne.
  • Mantentze prebentiboa: fabrikatzailearen zehaztapenei jarraituz.
  • Mantentze zuzentzailea: matxurak konpontzea eta higatutako piezak ordezkatzea.
  • Pneumatikoak ordezkatzea kilometro kopuru jakin batetik aurrera edo beharrezkoa den guztietan.
  • Beirak haustean konpontzea.  
  • Kontratatutako ibilgailu(e)(ar)i buruzko aldizkako txostenak.
  • Erregaien kontsumoaren eta bidesarien kudeaketa.
  • Laguntza juridikoa.
  • Isunen kudeaketa eta erreklamazioa.
  • Entregatu aurreko ibilgailua, kontratatu duzuna eskuratu dezakezun arte.
  • Ordezko ibilgailua, zurea tailerrean dagoen bitartean.

  Renting-kontratu batean sartu ohi ez diren zerbitzuak honako hauek dira:

  • Isunen zenbatekoaren ordainketa.
  • Erregai eta bidesarien gastuaren ordainketa.
  • Ibilgailua gaizki erabiltzeagatik edo fabrikatzailearen jarraibideak ez betetzeagatik sortutako kalteak konpontzea..
  • Ibilgailua garbitzea.

  Ordainagiri bakar batean sartzen dira gastu inplizitu guztiak, hau da, ibilgailuaren erosketak, erabilerak eragindako higadurak eta jabetzari, mantentzeari eta zirkulazioari lotutako arriskuek sortutakoak.

  Zer gertatzen da renting-kontratuaren amaieran?

  Renting-kontratuaren amaieran, aukera hauek dituzu:

  • Ibilgailua itzultzea, renting berri bat egiteko aukerarekin.
  • Kontratuaren iraupena luzatzea eta ondasunaz gozatzen jarraitzea.
  • Zure renting-hornitzaileari ondasuna erosteko eskatzea.
    

  Zer dokumentazio aurkeztu behar da renting bat kudeatzeko?

  Rentinga nork eskatzen duen, dokumentazio bat edo beste eskatuko da.

  Autonomoen kasuan, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

  • Titularraren eta ezkontidearen NANa, irabazpidezko erregimenean ezkonduta bazaude.
  • Erroldako alta.
  • Titularraren azken ekitaldiko errentaren gaineko zerga EKSarekin (egiaztapen-kode segurua) eta ezkontidearena, irabazpidezko erregimenean ezkonduta bazaude.
  • Aurreko urteko BEZaren laburpena.
  • Uneko urteko hiruhilekoen BEZa.
  • IBANa eta titularra agertzen diren bankuko ordainagiria. 

  Enpresen kasuan:

  • Enpresaren IFK.
  • Ahaldun(ar)en NANa.
  • Enpresa eratzeko eskritura, 6 hilabete baino gutxiago badaramatza eratuta.
  • Ondasun higigarriak alokatzeko ahalordetze-eskritura, sinatzailea enpresako administratzailea edo kontseilari delegatua ez bada. 
  • Enpresaren titulartasun errealaren akta edo enpresaren titulartasun errealaren deklarazioa, dokumentu erantsia.
  • Barne-kontuak: balantzea + galerak eta irabaziak (gutxienez lehen hiruhilekoa edo seihilekoa edo ahalik eta eguneratuen).
  • Azken sozietateen zerga (200 mod.) edo erregistroan EKSarekin (egiaztapen-kode segurua) aurkeztutako kontu ofizialak.
  • Aurreko urteko BEZaren laburpena (390 mod.) EKSarekin (egiaztapen-kode segurua).
  • Uneko urteko hiruhilekoen BEZa.
  • IBANa eta titularra agertzen diren bankuko ordainagiria 

  Partikularren kasuan:

  • Titularraren eta ezkontidearen NANa, irabazpidezko erregimenean ezkonduta bazaude.
  • Gidabaimena.
  • Lan-bizitzaren txostena (aukerakoa).
  • Azken ekitaldiko errentaren gaineko zerga EKSarekin (egiaztapen-kode segurua) eta ezkontidearena, irabazpidezko erregimenean ezkonduta bazaude.
  • Azken nomina eta ezkontidearena, irabazpidezko erregimenean ezkonduta bazaude. 
  • IBANa eta titularra agertzen diren bankuko ordainagiria.

   

  Zein da LeasePlan Go Express eta LeasePlan Go Total (premium-zerbitzua) programen arteko ezberdintasuna?

  LeasePlan Go Total enpresentzako eta autonomoentzako renting-zerbitzu premiuma da. Beraz, haren proposamena LeasePlan Go Express programarena baino pixka bat osoagoa da. Hona hemen bi dokumentu, non programa bakoitza zertan datzan zehatzago azaltzen den:

  LeasePlan Go Express
  LeasePlan Go Total

  Nor da renting bidez eskuratutako ondasunen jabea?

  Rentingaren kasuan, renting-kontratua egiten den enpresarena izango da jabetza.