• Nafarroako Rural Kutxa

  Informazio Instituzionala eta Korporatiboa

  Fondo verde con tramados amarillo

Informazio Instituzionala eta Korporatiboa

Izena

NAFARROAKO RURAL KUTXA, KREDITU KOOP. ELKARTEA.

Nortasun Juridikoa “Forma”

Kreditu Kooperatiba

Helburu soziala

Era guztietako eragiketa aktiboak, pasiboak eta zerbitzu erkideetakoak egitea ESPAINIAKO FINANTZA-SISTEMA osatzen duten finantza-entitateentzat.

Sozietatearen helbidea

Honako hau da sozietatearen helbidea: Foruen plaza, 1.. IRUÑA

Inskripzioak

Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioko Kooperatiben eta Lan Sozietateen Zuzendaritza Nagusiaren Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, 2163/344 S.M.T. zenbakiarekin, Espainiako Bankuan 3008 zenbakiarekin eta Nafarroako Merkataritza Erregistroan 11. liburukian, 175. folioan, NA 183 orrian.

I.F.Z.: F/31021611

Telefonoa

948 168 100

Organo Sozialak

 • Batzar Orokorra

 • Kontseilu Errektorea

Jarduera-eremua

Jarduera-eremua nazionala da baina, gaur egun, Nafarroa, Errioxa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia probintzietan egiten du lan.

Nabarmendu beharreko ezaugarriak

 • Entitatearen jatorria Nafarroako lehen sektorean dago eta, horregatik, bertan espezializatutako entitatea da, eta sektore horretako merkatuko liderra erkidegoan.

 • Kutxaren garapen historikoa honako fase hauetan gauzatu da:

  • 1. fasea; Negozioa dibertsifikatzea landa-ingurunean dauden etxeko ekonomia eta ETEetarantz.

  • 2. fasea; Banka unibertsalaren kontzeptua ezartzea, sektore ekonomiko guztiekin lan eginda.

  • 3. fasea; Nafarroako hiri-sektorean hedatzea, Iruñean,Iruñerrian eta erkidego honetako herri nagusietan banatutako bulegoekin, erabateko presentzia izateraino.

  • 4. fasea; Geografikoki mugakideak diren merkatuetara, hau da, Euskal Autonomia Erkidegora eta Errioxara hedatzea, “Nafarroako Rural Kutxa” Taldea nazio-mailako banaketa-sare zabal eta osoaz hornituta.

 • Hedapen-prozesu horri esker, Nafarroako Rural Kutxak ezarpen-maila handia garatu du banka unibertsalaren kontzeptuan, ekonomiaren sektore guztietan presentzia nabarmena lortzeraino: partikularrak, autonomoak, ETEak, enpresak eta erakunde publiko eta pribatuak.

 • Haren organigrama ia laua da, eta estilo matriziala du erabakiak hartzeko orduan. Horrek bizkortasun handia ematen dio erabakiak hartzeko orduan, bai eta eskumenak eta erantzukizunak esleitzeko orduan ere.

 • Langileen gaztetasuna eta profesionalizazioa azken ekitaldietan lortutako hazkundearen benetako bultzatzaileak izan dira.

 


 

Aurkezpen instituzionala

Nafarroako Rural Kutxa izaera sozialeko entitate pribatua da, 176.042 BAZKIDE baino gehiago dituen kreditu-kooperatiba; honako bi alderdi hauetara soilik bideratzen ditu lortutako emaitza erabilgarriak:

 • % 90 Nafarroako Rural Kutxaren erreserbak handitzera. Horri esker, funts propioen maila altua du: 1.261 milioi euro 2020ko abenduan, tokiko ekonomiaren garapena bultzatzen jarraitu ahal izateko./p>

 • Gizarte-ekintzako funtsa baliabidez hornitzera: urteko irabazi erabilgarrien % 10 bideratzen du funts horretara. Horrela, azken 5 urteetan, Nafarroako Rural Kutxak 44,7 milioi euro bideratu ditu xede horretara, eta entitatea hedatuta dagoen eskualdeak aldez edo moldez jaso du dirutza horren onura.

 

  Kaudimenduna

  Kapitalizazio-maila altua duenez, Nafarroako Rural Kutxa Espainiako finantza-sistemako finantza-entitate kaudimendunenetako bat da. Izan ere, Fully Loaded 1. mailako kapital arruntaren ratioa (CET1) 2020ko abenduan % 18,3koa da, hau da, sektore nazionaleko altuenetakoa da.

  Kalifikatua: rating

  Nafarroako Rural Kutxa munduko rating-agentzia nagusietako bik ebaluatua dago. Fitch eta Moody´s-en arabera, finantza-sektore osoan hobekien kalifikatutako entitateen artean dago Nafarroako Rural Kutxa. Sartu hemen gure kalifikazioei buruzko xehetasunak ikusteko.

  Eranginkorra: Nafarroako Rural Kutxa Taldea

  Nafarroako Rural Kutxa RURAL KUTXA FINANTZA-TALDEAN dago. Europako kooperatiba-ereduan oinarrituta, taldeak aukera ematen dio Nafarroako Rural Kutxari kudeaketan erabateko independentzia mantentzeko eta, aldi berean, finantza-talde handi bati dagozkion eskala-zerbitzuak eta -ekonomiak baliatzeko.

  Nafarroako Rural Kutxa Taldea lurralde nazional guztian dago eta 2.305 BULEGO, 9.233 ENPLEGATU, 2.994 KUTXAZAIN AUTOMATIKO, 6,5 MILIOI BEZERO ETA 1,5 MILIOI BAZKIDE ditu eta Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos eta Seguros RGA dira hark partaidetutako enpresa nagusiak.

  Kopuruak

  Urteko emaitza: 88,3 milioi €

   Bezeroentzako kreditua: 9.375 milioi €

   Bezeroak: 609.948

   Sektore pribatuko bezeroen gordailuak: 10.281 milioi €

   Gizarte-ekintzarako zuzkidura: 9,6 milioi €

    

   2021ko abenduaren 31ko xehetasuna

   NEGOZIO-BOLUMENA (MILIOI EURO)

   • Aktiboak guztira: 16.073
   • Bezeroen gordailuak: 10.281
   • Bezeroentzako kreditua: 9.375

   FUNTS PROPIOAK ETA KAPITAL SOZIALA (MILIOI EURO)

   • Funts propioak guztira: 1.349
   • Kapital soziala: 170

   KAUDIMENA (MILIOI EURO)

   • 1. mailako kapital arrunta 1.425
   • Kapitala guztira: 1.425
   • 1. mailako kapital arruntaren ratioa % 18,72 (SREP-ek gutxienez eskatutakoa: % 7,64)
   • Kapitalaren ratioa guztira: % 18,72 (SREP-ek gutxienez eskatutakoa: %11,63)
   • 1. mailako kapital arruntaren soberakina SREP-ek eskatutako gutxienekoarekiko: 844

    


    

   Bazkideentzako Informazioa