• Informazio Instituzionala eta Korporatiboa


  Komunikabide berriak agertu izanaren ondorioz, bankaren munduan aldatu egin dira bankuen eta bezeroen arteko harreman-eredu tradizionalak. Hedabide berrien artean Internet dago, izugarri zabaldu eta estandarizatu da, eta komunikaziorako egiazko aukerabidea da.

  Aldaketa horien guztien jakitun, komunikabide horietan agertzea eta aritzea oso bide egokia da gure bezeroekiko harreman molde berriak ezartzeko, bezero bakoitzak bere beharrekin bat datorren komunikazio-ildoa aukera dezan.

  Nafarroako Rural Kutxak ongietorria eman nahi dizu bitarteko honetara eta, aldi berean, eskerrak eman nahi dizkizu gugan jarrai duzun konfiantzagatik.

  • Izena

  NAFARROAKO RURAL KUTXA, KREDITU S. KOOP.

  • Pertsonalitate juridikoa "Forma"

  Kreditu Kooperatiba.

  • Xedea

  ESPAINIAKO FINANTZA SISTEMA osatzen duten finantza-erakundeei era guztietako eragiketa aktiboak eta pasiboak egitea eta zerbitzu komunak ematea.

  • Helbidea

  Helbidea IRUÑEAN dago, Foruen Plaza, 1.

  • Inskribapenak

  Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Kooperatiben eta Lan Sozietateen Zuzendaritza Nagusiaren Kooperatiben Erregistroan inskribatua dago 2163/344 zenbakiarekin. S.M.T., Espainiako Bankuan, 3008 zenbakiarekin, eta Nafarroako Merkataritza Erregistroan: 11 liburukia, 175. folioa, NA 183 orrian.

  • I.F.Z.

  F/31021611

  • Telefonoa

  948 16.81.00

  • Faxa

  948 24.45.57

  • Gizarte Organoak
   • Batzar Orokorra
   • Zuzendaritza Kontseilua
  • Jarduketa esparrua

  Jarduketa-esparrua nazionala da; gaur egun, ordea, Nafarroako, Errioxako, Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiko probintzietan dihard.

  • Ezaugarri nabarmenak
   • Lehen sektorean espezializatua; merkatu-kuotari dagokionez, Foru Komunitateko lehen entitatea da sektore horretan.
   • Negozioa lehen fase batean etxeko ekonomietarantz eta Enpresa Txiki eta Ertainetarantz dibertsifikatzea.
   • Banka unibertsala ezartzea, dibertsifikazioari jarraipena emateko; horri esker, Kutxak azken urteotan oso toki nabarmena dauka ekonomiaren sektore guztietan (Enpresak, Instituzioak, etab.).
   • Hiri-sektorean hedatzea, eta bulego-banaketak erabat hartua du bai Iruñea bai Iruñerria.
   • Geografikoki mugakide diren merkatuetara hedatzea, “Rural Kutxa” Taldea Espainia osoan banatutako sare zabal eta osotu batez hornitzeko.
   • Organigrama sasi-laua, erabakiak matrize-estiloari jarraikiz hartzen dira; horri esker, erabakiak azkar hartzen dira, eta eskumenak eta ardurak ere azkar esleitzen dira.
   • Enplegatuen gaztetasuna eta profesionaltasuna, azken urtealdi hauetan lortutako hazkundearen egiazko bultzatzaileak izan baitira.

   

   

  Aurkezpen instituzionala

  Rural kutxa izaera sozialeko entitae pribatua da, 164.900etik gora bazkide dituen kreditu-kooperatiba bat; bi gauza hauetara soilik bideratzen ditu haren emaitza erabilgarriak:

  1. %90 Rural Kutxaren erreserbak igotzera. Horri esker, funts propioen maila altua du: 1.092 milioi euro 2018ko abenduan, tokiko ekonomiaren garapena bultzatzen jarraitu ahal izateko. .

  2. Gizarte-ekintzako funtsa baliabidez hornitzera: urteko irabazi erabilgarrien % 10 bideratzen du funts horretara.  Horrela, azken 5 urtean, Rural Kutxak 38,5 milioi euro bideratu ditu xede horretara, eta entitatea lanean ari den eskualdeak aldez edo moldez jaso du dirutza horren onura. 

   
  kaudimenduna

  Kapitalizazio-maila altua duenez, Nafarroako Rural Kutxa Espainiako finantza-sistemako finantza-entitaterik kaudimendunenetako bat da. Izan ere, Fully Loaded 1. mailako kapital arruntaren ratioa (CET 1) % 16,40 da 2018ko abenduan, hau da, finantza-sektore nazionaleko altuenetakoa da.


  kalifikatua: rating

  Nafarroako Rural Kutxa munduko rating-agentzia nagusietako bik ebaluatua dago, eta BBB+ kalifikazioa mantentzen du Fitch-en arabera, eta Baa1 kalifikazioa, Moody´s-en arabera; hau da, gure finantza-sektorean hobekien kalifikatuak dauden entitateen artean dago Rural Kutxa.


  eranginkorra: rural kutxa taldea

  Nafarroako Rural Kutxa Rural Kutxa Finantza Taldeko kidea da Europako kooperatiba-ereduan oinarrituta, taldeak aukera ematen dio Rural Kutxari hala kudeaketan erabateko independentzia mantentzeko nola finantza-talde handi bati dagozkion eskala-zerbitzuak eta -ekonomiak gozatzeko.

  Rural Kutxa Taldea lurralde nazional guztian dago eta 2.338 bulego, 8.413 enplegatu, 2.500 kutxazain automatiko, 6,8 milioi bezero eta 1,5 milioi bazkide ditu, eta Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos eta Seguros RGA dira hark partaidetutako enpresa nagusiak.

  Zenbaki esanguratsuak

  Urteko emaitza  91,2 milioi €

  Kredituak bezeroei 7.781,4 milioi €

  Bezeroak 595.000

  Sektore pribatuko bezeroen baliabideak 8.021 milioi €

  Gizarte-ekintzara 2018an 10 milioi €

   

  Rural Kutxa Finantza Taldea

   

  Nafarroako Rural Kutxa, maila nazionalean, Rural Kutxa Taldeko kidea da. Taldea Europako banku kooperatiboaren ereduan oinarrituta dago eta funtsezko printzipio hauek ditu: nortasun juridiko propioa mantentzea eta kide diren entitateen erabakimena; kide diren entitateak, gainera, lurralde jakin batean sustraituak daude, eta bakoitzak bere lurraldearen ekonomia eta gizartea garatzen laguntzeko engaiamendu handia dauka; eta, Taldeko kide diren entitateen artean konpromisozko mekanismoak daude.

  Integrazio-sistema hori banka federatuan oinarritutako eredu bat da, huraxe osatzen duten Rural Kutxen autonomia babesten duena, inola ere uko egin gabe ez banku-eraginkortasunari, ezta enpresa-eragingarritasunari ere. Ereduak, aldi berean, ederki gainditzen ditu dimentsio indibidualak eta jardueraren geografia-esparruak Entitate bakoitzari dakarzkioten mugak.

  Negozio-eredu berezi hori sortu zen, Taldea osatzen duten entitate guztiei segurtasun eta egonkortasun handiagoa emateko, Europako banka kooperatibako beste eredu batzuek hala historikoki nola krisi-garai honetan egindako bideari jarraiki. Adibide batzuk emateagatik: Credit Agricole (Frantzia), Rabobank (Holanda) eta DZ (Alemania).

  Eragingarritasuna eta lehiakortasuna lortzeko, eredu horren oinarria elkarren arteko zerbitzu zentralizatuak erabiltzea da, eta, zerbitzu horien bitartez, beharrezkoak diren eskala-ekonomiak lortzen dira. Zerbitzuak Kutxen jabetzapeko enpresek ematen dituzte eta, nagusiki, Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos eta Rural Grupo Asegurador entitateak dira. Rural Kutxa Taldearen bitartez, beraz, posizio onuragarrian gaude lehiarako, egunetik egunera gero eta berritzaileagoa eta zorrotzagoa den merkatuak dakartzan erronka berriei indarrez ekite aldera.

  Eraginkortasunaren erronka, bestalde, Rural Kutxa bakoitzak bere gain hartzen duen erronka da, finantza-entitate orok bezala, eta egokiro kudeatu behar du etorkizuna ziurtatzeko. Rural Kutxok, bakoitzak bere jarduketa-esparruan, behar bezalako eraginkortasun-ratioak izan behar ditugu, Espainian diharduten gainerako entitateekin lehiatzeko modukoak.

  Hona hemen, laburbildurik, Taldearen magnitude adierazgarrienak:

    Milioi euro (2018.12.31)
  Aktiboak Guztira 63.394
  Kreditu Inbertsioak 36.259
  Hartzekodunak 47.270
  Ondare garbiak 5.499
  Irabazi garbiak 345
  Bulegoak 2.338
  Langileak 8.413

  Rural Kutxa Finantza Taldearen ordezkaria Espainiako Rural Kutxen Elkartea da. Elkarteak Taldearen barne jarduna arautzen du eta taldearen ordezkaria da taldeak interesak dituen Espainiako eta nazioarteko foroetan, ekonomikoetan eta ordezkaritzazkoetan.

  Espainiako Rural Kutxen Elkartea, beraz, Rural Kutxa Taldearentzako interesgarriak diren gaiak koordinatzeko eta eztabaidatzeko lanabesa da. Elkartearen bidez, Taldearen lehentasunak, estrategiak eta jarduketa-politikak finkatzen dira.


  Partaidetutako Sozietateak

  Eragingarritasuna eta lehiakortasuna lortzeko, eredu horren oinarria elkarren arteko zerbitzu zentralizatuak erabiltzea da, eta, zerbitzu horien bitartez, beharrezkoak diren eskala-ekonomiak lortzen dira. Zerbitzuak Kutxen jabetzapeko enpresek ematen dituzte eta, nagusiki, Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos eta Rural Grupo Asegurador entitateak dira.
  Rural Kutxa Taldearen bitartez, beraz, posizio onuragarrian gaude lehiarako, egunetik egunera gero eta berritzaileagoa eta zorrotzagoa den merkatuak dakartzan erronka berriei indarrez ekite aldera.

   

  • Banco Cooperativo Español (BCE):

  Logotipo del BCE

   

   

  1990an eratu zen; aldi berean, finantza-talde bat da, eta haren helburu nagusia da banku zentralaren zerbitzuak ematea; horrela, elkarturik dauden Rural Kutxei balio-zerbitzuak ematen dizkiete Kutxen negozioa sendotzeko. Aldi berean, Banco Cooperativo bankua Rural Kutxen eta Espainiako nahiz nazioarteko merkatu eta finantza-erakundeen arteko lotura da.

  Bankuak hainbat alor espezializatu ditu: esaterako, Diruzaintza, Kanpo Merkataritzako Eragiketak, Banka Pribatua, Kapitalen Merkatua, Lege eta Zerga Aholkularitza, etab. Eta, alor horien jardueraren osagarri, Bankuak hainbat filial eratu ditu, negozioaren alderdi zehatzei zerbitzua emateko. Horrela, Banco Cooperativo Español Taldean, sozietate hauek ere sarturik daude: Gestión de Inmuebles GIVP (Higiezinen negozioan espezializatuta dagoen enpresa), Gescooperativo S.G.I.I.C. S.A. (Inbertsio Funtsak Kudeatzeko), Espiga Capital Gestión S.G.S.C.R. (Arrisku Kapitalak Kudeatzeko Sozietatea), eta Rural Renting S.A.

   

  • RSI (Rural Servicios Informáticos):

  Logotipo de RSI

   

   

  1986an sortua, helburu du Rural Kutxa Taldeko entitateei behar diren konponbideak eta zerbitzuak ematea informazioaren teknologietan eraginkortasun mailarik hoberena lortzeko, eta informazioaren teknologiaren arloan eginkizun garrantzitsua betetzen du: izan ere, magnitudeak ikusita, lehen postuetan dago informatika-zerbitzuan, bere sistemei konektaturiko 17.000tik gora ordenagailuri ematen baitie zerbitzua, eta egunero, 14 milioi eragiketa baino gehiago kudeatzen ditu.

   

  • RGA (Seguros RGA):

  Logotipo RGA

   

   

  Rural Kutxa elkartuen eta Alemaniako R+V Allgemeine Versicherung AG aseguru-etxearen partaidetutako entitatea da, 1986an sortutakoa, Rural Kutxek beren bezeroei eskaintzen dizkieten aseguruen eta berraseguruen arloko produktuak ugaritzeko.

  Aseguru-holding bat da, lau konpainiaz osatuta, eta merkatuan dauden ia produktu guztiak eskaintzen dituzte. Honat hemen konpainiak: Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguro; Rural Vida S.A.; Pentsio Funtsak kudeatzen dituen Rural Pensiones S.A., eta RGA Mediación.


  Bazkideentzako Informazioa