• Informazio Instituzionala eta Korporatiboa

   

  • Izena

  NAFARROAKO RURAL KUTXA, KREDITU KOOP. ELKARTEA.

  • Nortasun Juridikoa “Forma”

  Kreditu Kooperatiba

  • Helburu soziala

  Era guztietako eragiketa aktiboak, pasiboak eta zerbitzu erkideetakoak egitea ESPAINIAKO FINANTZA-SISTEMA osatzen duten finantza-entitateentzat.

  • Sozietatearen helbidea

  Honako hau da sozietatearen helbidea: Foruen plaza, 1.. IRUÑA

  • Inskripzioak

  Lan eta Gizarte Segurantzaren Ministerioko Kooperatiben eta Lan Sozietateen Zuzendaritza Nagusiaren Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, 2163/344 S.M.T. zenbakiarekin, Espainiako Bankuan 3008 zenbakiarekin eta Nafarroako Merkataritza Erregistroan 11. liburukian, 175. folioan, NA 183 orrian.

  • I.F.Z.

  F/31021611

  • Telefonoa

  948 168 100

  • Organo Sozialak
   • Batzar Orokorra
   • Kontseilu Errektorea
  • Jarduera-eremua

  Jarduera-eremua nazionala da baina, gaur egun, Nafarroa, Errioxa, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia probintzietan egiten du lan.

  • Nabarmendu beharreko ezaugarriak
   • Entitatearen jatorria Nafarroako lehen sektorean dago eta, horregatik, bertan espezializatutako entitatea da, eta sektore horretako merkatuko liderra erkidegoan.
   • Kutxaren garapen historikoa honako fase hauetan gauzatu da:
    • 1. fasea; Negozioa dibertsifikatzea landa-ingurunean dauden etxeko ekonomia eta ETEetarantz.
    • 2. fasea; Banka unibertsalaren kontzeptua ezartzea, sektore ekonomiko guztiekin lan eginda.
    • 3. fasea; Nafarroako hiri-sektorean hedatzea, Iruñean,Iruñerrian eta erkidego honetako herri nagusietan banatutako bulegoekin, erabateko presentzia izateraino.
    • 4. fasea; Geografikoki mugakideak diren merkatuetara, hau da, Euskal Autonomia Erkidegora eta Errioxara hedatzea, “Rural Kutxa” Taldea nazio-mailako banaketa-sare zabal eta osoaz hornituta.
   • Hedapen-prozesu horri esker, Rural Kutxak ezarpen-maila handia garatu du banka unibertsalaren kontzeptuan, ekonomiaren sektore guztietan presentzia nabarmena lortzeraino: partikularrak, autonomoak, ETEak, enpresak eta erakunde publiko eta pribatuak.
   • Haren organigrama ia laua da, eta estilo matriziala du erabakiak hartzeko orduan. Horrek bizkortasun handia ematen dio erabakiak hartzeko orduan, bai eta eskumenak eta erantzukizunak esleitzeko orduan ere.
   • Langileen gaztetasuna eta profesionalizazioa azken ekitaldietan lortutako hazkundearen benetako bultzatzaileak izan dira.

   

   

  Aurkezpen instituzionala

  Rural Kutxa izaera sozialeko entitate pribatua da, 169.476 BAZKIDE baino gehiago dituen kreditu-kooperatiba; honako bi alderdi hauetara soilik bideratzen ditu lortutako emaitza erabilgarriak:

  1. % 90 Rural Kutxaren erreserbak handitzera. Horri esker, funts propioen maila altua du: 1.177 milioi euro 2019ko abenduan, tokiko ekonomiaren garapena bultzatzen jarraitu ahal izateko.

  2. Gizarte-ekintzako funtsa baliabidez hornitzera: urteko irabazi erabilgarrien % 10 bideratzen du funts horretara. Horrela, azken 5 urteetan, Rural Kutxak 42,5 milioi euro bideratu ditu xede horretara, eta entitatea hedatuta dagoen eskualdeak aldez edo moldez jaso du dirutza horren onura.

   
  Kaudimenduna

  Kapitalizazio-maila altua duenez, Nafarroako Rural Kutxa Espainiako finantza-sistemako finantza-entitate kaudimendunenetako bat da. Izan ere, Fully Loaded 1. mailako kapital arruntaren ratioa (CET 1) % 16,79 da 2019ko abenduan, hau da, sektore nazionaleko altuenetakoa da.


  Kalifikatua: rating

  Nafarroako Rural Kutxa munduko rating-agentzia nagusietako bik ebaluatua dago. Fitch eta Moody´s-en arabera, finantza-sektore osoan hobekien kalifikatutako entitateen artean dago Rural Kutxa. Sartu hemen gure kalifikazioei buruzko xehetasunak ikusteko.


  Eranginkorra: Rural Kutxa Taldea

  Nafarroako Rural Kutxa RURAL KUTXA FINANTZA-TALDEAN dago. Europako kooperatiba-ereduan oinarrituta, taldeak aukera ematen dio Rural Kutxari kudeaketan erabateko independentzia mantentzeko eta, aldi berean, finantza-talde handi bati dagozkion eskala-zerbitzuak eta -ekonomiak baliatzeko.

  Rural Kutxa Taldea lurralde nazional guztian dago eta 2.338 BULEGO, 8.410 ENPLEGATU, 2.994 KUTXAZAIN AUTOMATIKO, 6,5 MILIOI BEZERO ETA 1,6 MILIOI BAZKIDE ditu eta Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos eta Seguros RGA dira hark partaidetutako enpresa nagusiak.

   

  Kopuruak

  Urteko emaitza: 85,2 milioi €

  Bezeroentzako kreditua: 8.127,2 milioi €

  Bezeroak: 599.900

  Sektore pribatuko bezeroen gordailuak: 8.741 milioi €

  Gizarte-ekintzarako zuzkidura: 9,3 milioi €

   

  2019ko abenduaren 31ko xehetasuna

  NEGOZIO-BOLUMENA (milioi euro)

  • Aktiboak guztira: 12.946
  • Bezeroen gordailuak: 8.741
  • Bezeroentzako kreditua: 8.127

  FUNTS PROPIOAK ETA KAPITAL SOZIALA (milioi euro)

  • Funts propioak guztira: 1.177
  • Kapital soziala: 168

  KAUDIMENA (milioi euro)

  • 1. mailako kapital arrunta 1.218
  • Kapitala guztira: 1.218
  • 1. mailako kapital arruntaren ratioa % 16,79 (SREP-ek gutxienez eskatutakoa: % 7,88)
  • Kapitalaren ratioa guztira: % 16,79 (SREP-ek gutxienez eskatutakoa: %11,38)
  • 1. mailako kapital arruntaren soberakina SREP-ek eskatutako gutxienekoarekiko: 647

   

  Rural Kutxa Finantza Taldea

  Nafarroako Rural Kutxa estatu-mailako Rural Kutxa Taldearekin elkartuta dago. Europako banka kooperatiboaren ereduan oinarritutako taldea da, eta oinarrizko printzipio hauek ditu: Elkartutako entitateen berezko nortasun juridikoa eta erabakitzeko gaitasuna mantentzea; lurraldean errotzea, elkartutako entitateek lan egiten duten ingurune naturalaren garapen ekonomiko eta sozialaren lankidetzan inplikazio handia izanda; eta elkartutako entitateen artean konpromiso-mekanismoak egotea.

  Integrazio-sistema hori banka federatuko eredu batean oinarritzen da, eta aukera ematen du hura osatzen duten Rural Kutxen autonomia zaintzeko, banku-eraginkortasunaren eta enpresa-eraginkortasunaren ezinbesteko betekizunari uko egin gabe. Aldi berean, entitate bakoitzaren mugak gainditzen ditu, horien dimentsio indibidualagatik eta jardueraren eremu geografikoagatik.

  Negozio-eredu bereizi hori taldea osatzen duten entitate guztiei segurtasun eta egonkortasun handiagoa emateko helburuarekin sortu zen, arrakasta egiaztatua duten Europako beste banka kooperatibo eredu batzuek bai historikoki eta bai krisialdi honetan trazatutako ildoari jarraituz, adibidez, Credit Agricole-k (Frantzia), Rabobank-ek (Herbehereak) edo DZ-k (Alemania).

  Eredu hori, eraginkortasuna eta lehiakortasuna lortzeko, zerbitzu komun zentralizatuen erabileran oinarritzen da, eta horiekin behar diren eskala-ekonomiak lortzen dira. Kutxen jabetzako enpresek ematen dituzte zerbitzu horiek, eta Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos eta Rural Grupo Asegurador dira garrantzitsuenak. Hala, Rural Kutxa Taldearen bitartez, kokapen lehiakor onuragarrian egiten diegu aurre merkatu gero eta berritzaileagoak eta gogorragoak planteatzen dituen erronka berriei.

  Bestalde, efizientziaren erronka, Rural Kutxa bakoitzak, beste edozein finantza-entitatek bezala, bere gain hartzen duen eta bere etorkizuna ziurtatzeko behar bezala kudeatu behar duen konpromiso bat da. Horrela, Rural Kutxek, gure jarduera-eremuetan, eraginkortasun-ratio lehiakorrak izan behar ditugu estatu mailan lan egiten duten gainerako erakundeenekin alderatuta.

  Bere magnitude esanguratsuenak honela laburbil ditzakegu:

    Milioi euro (2019.12.31)
  Aktiboak guztira 65.052
  Kreditu-inbertsio garbia 39.540
  Gordailuak 57.447
  Baliabide propioak 5.103
  Irabazi garbiak 508
  Bulegoak 2.338
  Langileak 8.410
  CET ratioa 1 %16,62

  Rural Kutxa Finantza Taldea Rural Kutxen Espainiako Elkarteak ordezkatzen du. Elkarte horrek taldearen barne-funtzionamendua arautzen du eta taldeak interesak dituen foro nazionaletan, nazioartekoetan, ekonomikoetan eta ordezkaritzakoetan ordezkatzen du.

  Rural Kutxen Espainiako Elkartea Rural Kutxa Taldearen intereseko gaiak koordinatzeko eta eztabaidatzeko tresna da. Erakunde horren bidez, talde-mailan jarduteko lehentasunak, estrategiak eta politikak finkatzen dira.

  Informazio gehiago webgunean: www.grupocajarural.es


  Rural Kutxa Taldeko Partaidetzapeko Sozietateak

  Rural Kutxa Taldea, eraginkortasuna eta lehiakortasuna lortzeko, zerbitzu komun zentralizatuen erabileran oinarritzen da, eta horiekin behar diren eskala-ekonomiak lortzen ditu. Kutxen jabetzako enpresek ematen dituzte zerbitzu horiek, eta Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos eta Rural Grupo Asegurador dira adierazgarrienak. Hala, Rural Kutxa Taldearen bitartez, elkartutako entitate bakoitzak kokapen lehiakor onuragarrian egiten die aurre merkatu gero eta berritzaileagoak eta gogorragoak planteatzen dituen erronka berriei.

   

  • Banco Cooperativo Español (BCE):

  Logotipo del BCE

   

   

  1990ean eratu zen, eta xede nagusitzat banku-zentralaren zerbitzuak ematea duen finantza-taldea ere bada. Horretarako, baliodun zerbitzuak ematen dizkie Rural Kutxa elkartuei negozioa indartzeko. Era berean, BCE Rural Kutxen eta nazioko eta nazioarteko finantza-merkatuen eta -erakundeen arteko lotura-organoa da.

  Bankuak hainbat arlo espezializatu ditu: Altxortegia, Kanpo Merkataritzako Eragiketak, Banku Pribatua, Kapitalen Merkatua, Aholkularitza Juridiko eta Fiskala, etab. Eta arlo espezializatu horien jardueraren osagarri gisa, BCEren hainbat filial eratu dira, negozioaren alderdi zehatzetan zerbitzua emateaz arduratzen direnak. Hala, Banco Cooperativo Español Taldean honako sozietate hauek ere badaude txertatuta: Gestión de Inmuebles GIVP (higiezinen negozioan espezializatutako enpresa), Gescooperativo S.G.I.I.C. S.A. (inbertsio-funtsen kudeatzailea), Espiga Capital Gestión S.G.S.C.R. (arrisku-kapitaleko sozietateen kudeatzailea), BCE Formación S.A. eta Rural Renting S.A.

   

  • RSI (Rural Servicios Informáticos):

  Logotipo de RSI

   

   

  1986an sortu zen, eta Rural Kutxa Taldeko entitateei informazioaren teknologien arloan efizientzia-maila onena lortzeko behar diren soluzioak eta zerbitzuak ematea du xede, eta zeregin garrantzitsua betetzen du informazioaren teknologien sektorean; izan ere, haren magnitudeek lehen postuetan kokatzen dute, beren sistemetara konektatutako 17.000 terminal baino gehiagori zerbitzu informatikoa emanaz eta egunero 14 milioi transakzio baino gehiago kudeatuz.

   

  • RGA (Seguros RGA):

  Logotipo RGA

   

   

  Rural Kutxa elkartuek eta Alemaniako R+V Allgemeine Versicherung AG aseguru-etxeak sortutako partaidetzapeko entitatea da, hain zuzen ere, Rural Kutxa elkartuek bezeroei eskaintzen dizkieten aseguru- eta berraseguru-produktuen sorta handitzeko helburuarekin.

  Merkatuan dauden ia produktu guztiak eskaintzen dituzten lau konpainiak osatutako holding aseguratzailea da: Seguros Generales Rural S.A., aseguru- eta berraseguru-produktuena; Rural Vida S.A.; Rural Pensiones S.A. pentsio-funtsen entitate kudeatzailea; eta RGA Mediación.


  Bazkideentzako Informazioa