• Jasangarriak gure sustraietatik

  Hasiera-hasieratik, zerbitzu-bokazioa duen finantza-entitate bat gara, inguruko pertsona eta komunitateekin konpromiso argia duena.

  Sostenibles desde nuestras raíces - Madre e hija en un campo de trigo y molinos de viento

Etorkizuneko erronkei aurre egiteko eredu bat bultzatzen dugu

Konpromiso sozial argia dugu gure jarduera egitean, dena emanda aritzen gara gure interes-taldeekin (bezeroak, bazkideak, langileak eta hornitzaileak) eta garapen jasangarriaren arloan buru gara jarduten dugun lurraldeetan.

Gure jarduera guztiak etorkizuneko erronkei aurre egitera bideratuta daude: kohesio soziala, ingurunearen babesa eta hazkunde ekonomiko orekatua sustatuz.

Erronka soziala

Gizarte bidezkoagoa eta berdinzaleagoa lortzea.

Ingurumen-erronka

Ingurumena babestea.

Gobernantzaren erronka

Kudeaketa-eredu gardena, parte-hartzailea eta zuhurra ziurtatzea arriskuen kudeaketan.

2 Gure jarduera eta erabakiak orientatuko dituzten printzipioak


ETIKA ETA GOBERNU ONA

Gobernu-eredu bidezkoa, gardena eta zerbitzu-bokazioa duena ezartzea, arriskuen kudeaketa zuhurra eta orekatua bidaide.


INGURUMENA ZAINTZEA

Ingurumenaren babesean aurrera egitea garapen jasangarrirako helburuak gure negozio-ereduan sartuz eta kudeaketan ekonomia zirkularraren irizpidea sartzea.


GIZARTEAREN AURRERAPENA

Giza eskubideak defendatzea, pobreziaren aurka borrokatzea eta berdintasuneko eta finantza-inklusioko politikak sortzea.


PERTSONEN GARAPENA ETA ZAINTZA

Gure giza taldea sustatu eta garatzea, hala arlo pertsonalean nola profesionalean.


NEGOZIO JASANGARRIA

Klima-aldaketa eta haren ondorioak geldiarazten lagun dezaketen produktuak, zerbitzuak eta jarduteko ekimenak garatzea.


GURE TALDEARI LOTUAK

Nafarroako Rural Kutxa Taldearen lidergoa bultzatzea jasangarritasunaren arloan.


Benetan axola duenarekin konprometituak

Bezeroak

 

 • Bikaintasuna zerbitzuan: kalitateari eta gogobetetzeari buruzko inkestak, Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua indartzea, DBEOren bilakaera eta hobekuntza, eta eraldaketa digitala.
 • Inbertsio eta finantzaketa arduratsua: : ingurumena arreta nagusi izango duten produktuak, zerbitzuak eta komunikazioa.
 • Arriskuen politikajasangarritasun-irizpideen arabera.

 

 

BAZKIDEAK

 

 • Jasangarritasun-printzipioak gure gobernantza-ereduan aplikatzea
 • Lurraldea egituratzeko ekintzan lankidetzan aritzea, ingurumenaren eta landa-garapenaren eboluzio jasangarrian lider izatea

 

 
 

HORNITZAILEAK

 

 • Funtzioak azpikontratatzeko prozesuak indartzea:
  • Hautaketa eta kontratazioa
  • Kontrola eta jarraipena

 

 

GIZA TALDEA

 

 • Enplegu egonkorra, lan-malgutasuna eta bateragarritasuna.
 • Jokabide-kodea.
 • Berdintasuna eta bereizkeriarik eza.
 • Prestakuntza integrala.
 • Jasangarritasun-kultura
 • Gardentasuna, komunikazio aktiboa eta kalitatezkoa.
 • Boluntariotza korporatiboa.