(*) UTB % 0 ITN % 0, suposamendu honekin kalkulatua: 3.000 €-ko saldoa egunero konstante mantentzea urte oso batean eta seihilekoan 0 €-ko komisioa aplikatzea kontua mantendu eta administratzeagatik; Banka Pertsonaleko kolektiboaren hobari-betekizunak betetzeagatik.

(**) Funtsen liburuxka eta inbertitzaileentzako oinarrizko datuak dituen dokumentua kontsulta daitezke Nafarroako Rural Kutxaren bulegoetan, www.gescooperativo.es; helbidean eta CNMVn. Funtsetan egindako inbertsioen balioa merkatuaren gorabeheren eta balioetan inbertitzearen berezko arriskuen menpe dago. Kudeatzailea: GESCOOPERATIVO S. A. S. G. I. I. C. Gordailuzaina: Banco Cooperativo Español S.A.