• Nafarroako Rural Kutxa

    Nomina Programaren Finantzazio Baldintzak

    tramados
Nomina-aurrerakina:

Nomina aurreratzea, interesik eta komisiorik gabe (UTB: % 0,00): 3.000 eurora arte interesik eta komisiorik gabe nomina helbideratuta duzun kontu korrontean edo aurrezki-libretan. Itzulketa-epea: hilabete bat, gehienez.

  • Adibidea 3.000 euroko mailegu baterako, hilabete batera. ITN: % 0. UTB: % 0. Irekiera-komisioa: 0 euro. Hileko kuota: 3.000 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 3.000 euro. Amortizazio-sistema amerikarra.

 

Nomina 3 mailegua:

Zure nomina halako 3era arteko zenbatekoa, gehienez 6.000 eurorekin. Interesik gabe. UTB: % 6,901etik % 13,004ra, gehienez. Itzulketa-epea: 5 eta 10 hilabete bitarte. Irekiera-komisioa: % 3.

  • Adibidea 6.000 euroko mailegu baterako, 10 hilabetera. ITN: % 0. UTB: % 6,901. Irekiera-komisioa: 180 euro. Hileko kuota: 600 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 6.180 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 180 euro.
  • Adibidea 6.000 euroko mailegu baterako, 5 hilabetera. ITN: % 0. UTB: % 13,004 Irekiera-komisioa: 180 euro. Hileko kuota: 1200 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 6.180 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 180 euro.  

UTB aldatu egingo da eragiketaren epearen arabera, komisio portzentual bat baitago.  

 

Nomina 10 mailegua:

Zure nomina halako 10era arteko zenbatekoa, gehienez 12.000 eurorekin. ITN: % 5. UTB: % 5,12. Itzulketa-epea: 60 hilabete, gehienez. Irekiera-komisiorik gabe. 

  • Adibidea 12.000 euroko mailegu baterako, 48 hilabetera. ITN: % 5. UTB: % 5,116. Hileko kuota: 276,35 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 1.264,80 euro da, eta zor osoa, 13.264,80 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 1.264,80 euro
     

 

* Finantzazioa onestea Nafarroako Rural Kutxaren arrisku-balioespen baldintzen araberakoa izango da.