• 1/6

  Zenbaki hau produktuaren arriskuaren adierazlea da; 1/6 arrisku txikienaren adierazlea da, eta 6/6, berriz, arrisku handienarena.

  Nafarroako Rural Kutxa Espainiako Kreditu Erakundeen Gordailuen Berme Funtsari atxikita dago. Funtsak gordailuan ziurtatzen ditu dirutan, 100.000.000 euro arte, titular eta erakundeko.

  Arrisku-adierazle horrek kontu korronteari eragiten dio
 • Nafarroako Rural Kutxa

  Pentsio programaren oinarriak

  tramados

Gozatu Nafarroako Rural Kutxako “Hurbilago, Errazago” Pentsio programaz.

1.- KONTUARI LOTUTAKO ABANTAILAK.

 • Mantentze-komisioa: 0€. (UTB % 0)(a)
 • Ruralvía Banka Digitalaren/Kutxazain Automatikoaren edo Banka Telefonikoaren bidez egindako SEPA transferentziak doan.

Programa betetzen duen bezeroa lehen titular gisa agertzen den akordio horietan guztietan aplikatuko dira hobari hauek guztiak.
(a) Adibidea 4.000 euroko batez besteko saldoa duen kontu baterako: ITN: % 0. UTB: % 0,00

2.- ABANTAILAK FINANTZAZIO-BALDINTZA ESKLUSIBOETAN.

 • Pentsio aurreratzea, interesik eta komisiorik gabe (UTB: % 0,00): 3.000 eurora arte interesik eta komisiorik gabe pentsio helbideratuta duzun kontu korrontean edo aurrezki-libretan. Itzulketa-epea: hilabete bat, gehienez. 

  Adibidea 3.000 euroko mailegu baterako, hilabete batera. ITN: % 0. UTB: % 0. Irekiera-komisioa: 0 euro. Hileko kuota: 3.000 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 3.000 euro. Amortizazio-sistema amerikarra. 

 

 • Pentsio 3 mailegua: 6.000 eurora arte (edo 3 pentsioak). Interesik gabe. UTB: % 6,901etik % 13,004ra, gehienez. Itzulketa-epea: 5 eta 10 hilabete bitarte. Irekiera-komisioa: % 3. 

  Adibidea 6.000 euroko mailegu baterako, 10 hilabetera. ITN: % 0. UTB: % 6,901. Irekiera-komisioa: 180 euro. Hileko kuota: 600 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 6.180 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 180 euro. 
  Adibidea 6.000 euroko mailegu baterako, 5 hilabetera. ITN: % 0. UTB: % 13,004 Irekiera-komisioa: 180 euro. Hileko kuota: 1200 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 0 euro da, eta zor osoa, 6.180 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 180 euro. 

  UTB aldatu egingo da eragiketaren epearen arabera, komisio portzentual bat baitago. 

 

 • Pentsio 10 mailegua: Zure pentsio halako 10era arteko zenbatekoa. ITN: % 5. UTB: % 5,12. Itzulketa-epea: 48 hilabete, gehienez. Irekiera-komisiorik gabe. 

  Adibidea 12.000 euroko mailegu baterako, 48 hilabetera. ITN: % 5. UTB: % 5,116. Hileko kuota: 276,35 euro. Ordaindutako interesen zenbateko osoa 1.264,80 euro da, eta zor osoa, 13.264,80 euro. Amortizazio-sistema frantsesa. Kredituaren kostu osoa: 1.264,80 euro

Nafarroako Rural Kutxak arriskuaren balorazioa egingo du, eta finantzaketaren onespena baldintza horiei lotuta egongo da.

3.- ABANTAILAK EGUNEROKO ERAGIKETETAN ETA BESTE PRODUKTU BATZUETAN

 • Banku-korrespondentziaren zerbitzua internet bidez, doan.
 • Ruralvía Banka Digitalaren zerbitzua, doan.
 • Ordainagirien helbideratze-aldaketa tramitatzea, doan.
 • Alerta-zerbitzua (nahi duzunean jakin dezazun zer mugimendu izan diren zure kontuetan, zordunketetan, ordainketetan, saldoan, txartelen bidezko eragiketetan eta abarretan), doan.Alertak mezu baten bidez jasoko dituzu zure mugikorrean edo posta elektronikoan.
 • % 10eko deskontua duzu lehen urteko prima garbian etxebizitza-, bizi- eta istripu-aseguruetan.

 KIDETZA-BETEKIZUNAK

1.    Betebehar nagusia: Hilean 400 euro garbitik gorako pentsio bat helbideratuta izatea Nafarroako Rural Kutxako kontu batean pertsona fisiko gisa; edo.

2.    Bigarren mailako baldintza hauetako bi betetzea:

 • Ruralvía banka digitalaren doako zerbitzua eta Infomail korrespondentzia edo postontzi birtuala kontratatuta izatea. Mugikorraren zenbakia eta helbide elektronikoa ematea zure bulegoan. 
 • Helbideratutako bi ordainagiri gutxienez ordaintzea hilean.
 • Inbertsio-funtsetan saldoa izatea, edo pentsio-planetan / BGAEtan edo aurrezki-asegurutan edo baloretan. (1)
 • Aseguru bat gutxienez kontratatuta izatea. (2)

HOBARIEN APLIKAZIOA

Nafarroako Rural Kutxako “Hurbilago, Errazago” Pentsio programako kide izateko baldintzak betetzen dituzten pertsonei hurrengo hilabetean aplikatuko zaizkie hobari-baldintzak.

- Lehen titularrak aipatu baldintzak betetzen dituen akordio guztietan:

 • MANTENTZEA: 0 euro. 
 • TRANSFERENTZIAK DOAN, Ruralvía Banka Digitalaren/Kutxazain Automatikoaren edo Banka Telefonikoaren bidez egiten badira

  Adibidea 4.000 euroko batez besteko saldoa duen kontu baterako: ITN: % 0. UTB: % 0,00

- Baldintza nagusia baino betetzen ez bada:

 • MANTENTZEA: 20 € hiru hilean behin 
 • TRANSFERENTZIAK tarifaren estandarrean

  Adibidea 4.000 euroko batez besteko saldoa duen kontu baterako: ITN: % 0. UTB: -% 1,985.

- Hitzarmenaren lehen titularrak baldintza bat ere betetzen ez badu, baldintzak tarifaren estandarrekoak izanen dira: 

 • MANTENTZEA: 40 € hiru hilean behin
 • TRANSFERENTZIAK tarifaren estandarrean

  Adibidea 4.000 euroko batez besteko saldoa duen kontu baterako: ITN: % 0. UTB: -% 3,940.

Hobari hauen aplikazioak izaera mugagabea izango du, eta Kutxak Rural beretzat gordeko du horiek aldatu edo ezeztatzeko aukera; ezeztapena edo aldaketak indarrean hasi baino hilabete bat lehenago, gutxienez, jakinarazi behar zaie onuradunei banan-banan.
Programa honetatik eratorritako hobarien aplikazioak ez dakar berekin titularrak kontratu bidezko eskubide bat jasotzea.

 

(1)    Inbertsio-funtsetan, ez inbertitutako kapitala, ez errentagarritasuna ez daude bermatuta.. Informazio hau komertziala da, eta ez da inolaz ere eskaintza, harpidetza-gomendioa edo inbertsio-arloko finantza-aholkularitza. Bertan dagoen informazioak ez du ordezkatzen inbertsioari buruzko erabakia hartu aurretik kontsultatu beharreko legezko dokumentazioa. Funtsen liburuxka eta inbertitzailearentzako funtsezko datuak biltzen dituen dokumentua Nafarroako Rural Kutxako bulegoetan, www.ruralkutxa.com webgunean eta CNMV-n kontsultatu daitezke. Funtsetan egindako inbertsioen balioa merkatuen gorabeheren mende dago. Kudeatzailea: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C. Gordailuzaina: Banco Cooperativo Español.

RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFK: A-78.229.663. DGSFP-ko gakoa: C-595) eta RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFK: A-78.524.683. DGSFP-ko gakoa: C-616) kontratatutako aseguruak. RGA Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado-ren bidez merkaturatzen dira (Helbidea C/Basauri, 14 Madrid da eta DGSFP-ko aseguru-bitartekarien erregistroan, OV-0006 gakoarekin, eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatua dago: 8205 liburukia, 89 folioa, 8. atala, M10188 orria. IFK: A79490264). RGA Mediación OBSV, S.A.-ko banaketa-sareko kidea da Nafarroako Rural Kutxa Kontsultatu hemen zer entitate aseguratzailerekin duen RGA Mediación-ek aseguru-agentziako kontratu bat: www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf
Rural Pensión XXI Banakakoa BGAEaren entitate kudeatzailea: RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros I.F.K.: A-78229663. Entitate gordailuzaina: Banco Cooperativo Español I.F.K.: A-79496055. Entitate sustatzailea: RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros I.F.K.: A-78.229.663. Rural Pensión XXI Banakakoa BGAEarekin harpidetutako aurreikuspen-planak. Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde bat da, eta Euskadiko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen Erregistroan inskribatuta dago (211-G zenbakia),, Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan (1693 liburukia, 0 liburua, 1 folioa, 8. atala, SS-14218 orria, 1. inskripzioa). IFK G-20615530 da, eta helbidea, Kale Nagusia 36, Lasarte-Oria (Gipuzkoa).

(2)    RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros.-ekin (IFK: A-78.229.663. DGSFP-ko gakoa: C-595) kontratatutako bizi-asegurua. RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros-ekin (IFK: A-78.524.683. DGSFP-ko gakoa: C-616) kontratatutako etxe, istripu, hileta eta merkataritzako aseguruak. Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros S.A (IFK: A-48037642. DGSFP-ko gakoa: C-0467), Reale Seguros (IFK: A78520293. DGSFP-ko gakoa: C-0613) edo Mapfre España-rekin (IFK: A-28141935 eta DGSFP-ko gakoa: C-0058) kontratatutako automobil-aseguruak. RGA Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.-ren bidez merkaturatzen dira aseguruak (Helbidea C/Basauri, 14 Madrid da eta DGSFP-ko aseguru-bitartekarien erregistroan, OV-0006 gakoarekin, eta erantzun zibileko polizarekin, eta Madrilgo Merkataritza Erregistroan inskribatuta: 8205 liburukia, 89 folioa, 8. atala, M10188 orria. IFK: A79490264). RGA Mediación OBSV, S.A.-ko banaketa-sareko kidea da Nafarroako Rural Kutxa Kontsultatu hemen zer entitate aseguratzailerekin duen RGA Mediación-ek aseguru-agentziako kontratua: www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf