• Merkataritza Txartela

    Oarso Affinity Txartela

    Zure herriko edo udalerriko merkataritza- eta zerbitzu-jarduera sustatzeko pentsatutako txartela. Merkataritza dagoen tokian bizitza dagoelako.

    hombre pagando en cafetería con tarjeta